Kontingent


Medlemskab af foreningen kræver et årligt kontingent.

I 2016 er kontingentet på kr. 1.952,00
I 2017 er kontingentet på kr. 1.988,00​

En del af kontingentet går til Håndværksrådet. Dette skyldes, at et medlemskab af Virksomme Kvinder også er et medlemskab af håndværksrådet. Det betyder at du udover netværket Virksomme Kvinder også får adgang til hjælp og rådgivning ved Håndværksrådet.

For dit kontingent vil du:

- Modtage vores medlemsblad der sendes ud 3 - 4 gange om året
- Løbende modtage nyhedsbreve fra Håndværksrådet med information om nye love og regler
- Have adgang til Rabatportalen - der indeholder en lang række af rabataftaler
- Få adgang til at deltage i vores arrangementer og kursusforløb
- Mulighed for at møde andre kvinder der i hverdagen sidder med de samme udfordringer som dig

Kontingentet indeksreguleres årligt med den årlige procentvise stigning i 1. kvartal af Danmarks Statistik lønindeks for den private sektor opgjort som årsstigningen frem til 1. kvartal året før.