VK Bladet

Medlemsbladet udgives 2 gange om året. Bladet udsendes til medlemmer og samarbejdspartnerer.

Vi tilbyder spalteplads for annoncering til følgende priser pr. blad:
1/8 side H:63 x B:89,5 mm kr. 400,-                    1/3 side H:85 x B:184 mm kr. 1.000,-
1/6 side H:85 x B:89,5 mm kr. 600,-                    1/2 side H:130 x B:184 mm kr. 1.350,-
1/4 side H:130 x B:89,5 mm kr. 800,-                  1/1 side H:265 x B:184 mm kr. 2.550,-
1/1 bagside H:227 x B:184 mm kr. 3.000 – ved 4 gange kr. 11.000,-

For medlemmer:
Annoncering vedrørende receptioner og taksigelser o.lign. kr. 175,-

Bladet udkommer i ca. 1.400 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms.
 

Artikler og annoncer bedes tilsendt:
Elisabeth Weber
Tlf: 2344 4303

 Mail: elisabeth.m.weber@gmail.com
 

 

 Herunder er et udvalg af udgivelserne.
Downloades i PDF-format ved klik på billedet af udgivelsen.