Om DHK

Det hele begyndte i starten af 1960’erne.

De administrative krav til virksomhederne øgedes, og Håndværksrådet arrangerede kurser i økonomi, bogføring osv. for ”Mesterkonerne”, som den tids medarbejdende ægtefæller kaldtes i håndværksvirksomhederne. Det var ofte dem, der varetog disse opgaver i familievirksomheden. På disse kurser blev man enige om, at kvinderne burde have deres egen organisation, hvor de kunne uddanne sig, få et netværk, og hvor der kunne kæmpes for fair vilkår og rettigheder i forhold til lovgivningen.

Den. 11. november 1963 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og et kvindenetværk var født – dengang under navnet Dansk Håndværks Kvinder – DHK. Meget er sket siden, og foreningen har løbende udviklet sig og har igennem årene påvirket politiske beslutninger, der har medvirket til bedre vilkår og rettigheder for kvinder i selvstændige erhverv.

I 2007 ændredes navnet til det mere tidsrelevante og mundrette VIRKSOMME kvinder. Men formålet var og er stadig det samme:
At skabe bedre vilkår og muligheder for kvinder i dansk erhvervsliv.

Se mere: www.virksommekvinder.dk